آدرس :

مرکزهمایش ها وکنفرانس های بوعلی سینا

همدان، میرزاده عشقی، خیابان میرزاده عشقی مجتمع اداری ملاصدرا طبقه ۳ واحد ۳۲